Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

obserwuj szkołę

"Kształcenie nowych specjalistów o unikalnych umiejętnościach pozyskiwania i efektywnego zarządzania środkami finansowymi Unii Europejskiej oraz kreujących rozwój infrastruktury i postęp w nowych warunkach struktur gospodarki europejskiej i przemian strukturalnych na poziomie kraju oraz regionów, a także rozwoju nowoczesnych technologii”.

Tak sformułowana misja określa techniczno-ekonomiczny charakter i profil uczelni, proponowane specjalności, szczegółowe cele kształcenia, plan i program studiów oraz określa sylwetkę absolwenta i jego umiejętności, w oparciu o realizowany program nauczania i kadrę dydaktyczną uczelni, rekrutującą się z pracowników uniwersytetów, uczelni rolniczych, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego ITP, agencji i administracji rządow