Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

obserwuj szkołę

Warunki rekrutacji

Studentem może być każdy, kto posiada wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Za zgłoszenie uznaje się dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach.

 

 Terminy rekrutacji na studia licencjackie i inżynierskie:

  • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
  • na semestr letni (zajęcia od marca) od 15 października do 25 lutego

 

Terminy rekrutacji na studia magisterskie:

  • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
  • na semestr letni (zajęcia od końca marca) od 15 października do 25 lutego