Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

obserwuj szkołę

Władze Uczelni

 

Rektor – prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Florian Wierzbicki

 

Kanclerz – dr hab. Marcin Jarosław Geryk, prof. WSIiZ

 

Dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury – dr inż. Oleksiy Kopylov

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – dr n. med. Agata Wolska – Adamczyk

 

Prodziekan ds. studenckich – mgr Joanna Klonowska

 

Dziekan Wydziału Inżynierii dr. n. chem. Sebastian Grzyb