Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Morskiej w Szczecinie !

Ogłoszenie wyników rekrutacji – 12 lipca 2018 r. Można je sprawdzić przez stronę internetową uczelni w zakładce REKRUTACJA. Każdy kandydat zostanie także powiadomiony o wynikach rekrutacji listem poleconym.

OFERTA KIERUNKÓW – studia stacjonarne (REKRUTACJA DO 10 LIPCA):

Geodezja i Kartografia
Informatyka
Nawigacja (w języku polskim oraz angielskim, studia I i II stopnia)
Oceanotechnika
Transport
Żegluga śródlądowa
Geoinformatyka (studia II stopnia)
Mechanika i budowa maszyn (studia I i II stopnia)
Mechatronika
Logistyka
Transport (studia I i II stopnia)
Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I i II stopnia)
Zarządzanie


Szczegółowe informacje dotyczące trybu i warunków rekrutacji dostępne są na stronie w opisie każdego z kierunków.
http://rekrutacja.am.szczecin.pl/pelna-oferta-kierunkow

ZAPRASZAMY!

więcej artykułów..
ten artykuł był czytany 1298 razy.