Bezpieczeństwo wewnętrzne we WSZOP

 

Kryminalistyka jest dziedziną kojarzoną z przestępczością. Jakie funkcje pełni w wykrywaniu przestępstw?


Kryminalistyka ma za zadanie wykrycie sprawcy tj. zbieranie dowodów związanych z użyciem narzędzi i sposobów dokonania przestępstwa, śladów przestępstwa zostawionych na miejscu zdarzenia, oględzin miejsca zdarzenia, zwłok itd. Cieszę się, że padło to pytanie, ponieważ przy okazji mogę zwrócić uwagę na to, że wiele osób nie odróżnia kryminalistyki od kryminologii. Ta druga jest ogólną nauką o przestępstwie, sprawcy, zawiera się w niej osobny dział zwany wiktymologią. Często słyszę, że ktoś chce być kryminalistykiem, nie mając pojęcia, że to praca techniczno-badawcza. W dużym skrócie – policyjny technik jest od tego by zabezpieczyć ślady a ekspert te ślady ocenia, weryfikuje i wyciąga wnioski.Czy współczesne narzędzia badawcze różnią się od tych sprzed lat?


Postęp badań jest niezwykle szybki, także tych, które może zaadoptować kryminologia i kryminalistyka np. badania fizyko-chemiczne, badania ludzkiego głosu, odcisków palców, rekonstrukcje miejsca zdarzenia, odtwarzanie wyglądu osoby sprzed lat i wiele innych. Każda z tych metod czerpie garściami z dorobku współczesnej nauki. Ponad 20 lat temu, gdy zaczynałam pracować w policji, informatyka była jeszcze  w powijakach. Dzisiaj żaden ekspert kryminalistyczny nie przeprowadzi rzetelnej ekspertyzy bez pomocy komputera.


Jakie wykształcenie trzeba posiadać, by zostać ekspertem z dziedziny kryminologii i kryminalistyki?


Wiedza zdobyta na kierunkach studiów, takich jak kryminologia i kryminalistyka, daje perspektywy do pracy w laboratoriach technicznych. Oczywiście, by zostać policyjnym technikiem kryminalistyki, trzeba przejść specjalistyczny policyjny kurs.

 Jak to wygląda we WSZOP – teoria a może to, czym pewnie większość chciałaby się zająć – praktyka?


Podczas studiów każdy student ma zajęcia praktyczne i teoretyczne. Zajęcia teoretyczne to okazja do zapoznania się z technikami śledczymi, metodyką kryminalistyczną oraz szeroko rozumianą prewencją, a zajęcia praktyczne realizowane są w Pracowni Kryminalistycznej. Studenci zapoznają się ze sposobami zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia.Jakimi cechami powinien wykazywać się kandydat wybierający studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne?


Jest to na pewno specyficzna gałąź nauki. Kandydaci na studia powinni być ogólnie zorientowani w zagadnieniach z dziedziny polityki, funkcjonowania instytucji związanych z bezpieczeństwem państwa i jego organizacją. Trzeba mieć po prostu ciekawość poznawczą w tym obszarze. Największe sukcesy odnoszą pasjonaci!

 


Rozmawiał Adrian Saswięcej artykułów..
ten artykuł był czytany 8219 razy.