Wyższa Szkoła Trenerów Sportu

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Trenerów Sportu uczelnia oferuje studia na kierunku Sport. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Sport