Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego to niepubliczna szkoła wyższa istniejąca od 1997 roku. Kształci studentów na Wydziale Ekonomicznym w kilku specjalnościach np. Ekonomika ochrony środowiska, Finanse i bankowość komercyjna. Szkoła jest najstarszą uczelnią wyższą w Żyrardowie.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Ekonomia