Dolnośląska Szkoła Wyższa

obserwuj szkołę

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest najlepszą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku – Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich Perspektywy Rzeczpospolita 2013. W kategorii: ocena prestiżu przez kadrę akademicką Dolnośląska Szkoła Wyższa zajmuje 4. miejsce w Polsce. Jest również niekwestionowanym liderem w opinii pracodawców z Dolnego Śląska. Dolnośląska Szkoła Wyższa kształci na 3 Wydziałach we Wrocławiu i 2 Wydziałach Zamiejscowych. Oferuje studia na 9 kierunkach licencjackich, kierunku inżynierskim i 5 kierunkach studiów II stopnia.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
Administracja
Bezpieczeństwo Narodowe
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Kulturoznawstwo
Prawo gospodarcze i podatkowe
Wydział Nauk Pedagogicznych
Pedagogika
Pedagogika Specjalna
Praca Socjalna
Sztuki Nowoczesne − Design Now!
Wydział Nauk Technicznych
Geodezja i Kartografia
Wydział Zamiejscowy w Kłodzku
Pedagogika