Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku jest niepubliczną uczelnią wyższą. Oferuje studia I i II stopnia. Kandydaci mogą wybrać takie kierunki jak np. Ekonomia, Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bezpieczeństwo Narodowe
Ekonomia
Fizjoterapia
Ochrona Środowiska
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Praca Socjalna
Wychowanie Fizyczne