Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa

obserwuj szkołę

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie jest niepubliczną wyższą szkołą zawodową i istnieje od 2005 roku. Kształci studentów na 4 kierunkach: Ekonomia, Pielęgniarstwo, Socjologia, Ochrona Środowiska. Studenci mogą studiować w trybie dziennym i zaocznym.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Ekonomia
Ochrona Środowiska
Pielęgniarstwo
Socjologia