Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie istnieje od 1992 roku. Do Rejestru Uczelni Niepaństwowych została wpisana pod numerem 6. Jako pierwsza uzyskała uprawnienia do nadawania tytułu magistra na kierunku zarządzanie. Kształci studentów na: zarządzaniu, psychologii w biznesie, finansach i rachunkowości, bezpieczeństwie wewnętrznym, psychologii, prawie i administracji. Prowadzi jednolite studia magisterskie, studia I i II stopnia, zarówno w trybie stacjonarnym jaki i niestacjonarnym.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Finanse i Rachunkowość
Prawo
Psychologia
Zarządzanie
Zarządzanie – Prawo w biznesie
Zarządzanie - Psychologia w biznesie
Wydział Prawa i Administracji we Wrocławiu
Administracja
Prawo
Prawo - Psychologia sądowa dla prawników
Zarządzanie - Prawo w biznesie
Zarządzanie - Psychologia w biznesie
Wydział Zamiejscowy w Płońsku
Administracja
Zarządzanie
ilość odwiedzin: 28409