Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych jest niepubliczną uczelnią zawodową. Kandydatom oferuje studia na kierunkach np. Filologia angielska, Informatyka i ekonometria, Leisure and tourism (po angielsku). Szkoła prowadzi zarówno studia I jak i II stopnia.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Filologia
Informatyka i Ekonometria
Socjologia
Turystyka i Rekreacja