Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna (KONSORCJUM FUTURUS)

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna jest niepubliczną uczelnią wyższą założoną w 2001 roku. Kształci studentów na 2 kierunkach: Informatyka i Stosunki Międzynarodowe. W nauczeniu szkoła wykorzystuje e-lerning.