Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia oferuje kandydatom 2 kierunki; Politologia i Aktorstwo.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Aktorstwo
Politologia