Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka

obserwuj szkołę
Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Finanse i Rachunkowość
General Management
Historia
Turystyka i Rekreacja
Zarządzanie Finansami
Zarządzanie w Sektorze IT