Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka (

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka powstała w 1995 roku. Kształci studentów w ramach 2 Wydziałów Ekonomii, Zarządzania i Finansów oraz Turystyki. Uczelnia posiada Wydział zamiejscowy Historii w Radomiu.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Finanse i Rachunkowość
General Management
Historia
Turystyka i Rekreacja
Zarządzanie Finansami
Zarządzanie w Sektorze IT