Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie jest niepubliczną szkołą wyższą istniejącą od 2001 roku. Kształci na takich kierunkach jak np. Psychologia, Politologia, Zarządzanie. W ramach każdego kierunku student może wybrać kilka specjalności. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Finanse i Rachunkowość
Politologia
Prawo
Psychologia
Zarządzanie