Wyższa Szkoła Cła i Logistyki

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Cła i Logistyki kształci studentów na kierunku Transport. Oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Transport