Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego jest niepubliczną uczelnią wyższą. Oferuje studia na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Szkoła posiada Wydział zamiejscowy w Nisku.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Bezpieczeństwo Narodowe
Bezpieczeństwo Wewnętrzne