Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych w likwidacji

obserwuj szkołę

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych istnieje od roku 1999. Kształci studentów na 2 kierunkach Wzornictwo i Zarządzanie. Uczelnia prowadzi studia w trybie stacjonarnym.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wzornictwo
Zarządzanie