SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

obserwuj szkołę

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne. Od 19 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Filologia angielska
Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim
Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim
Filologia norweska
Filologia szwedzka
Iberystyka
Italianistyka
Kultura w działaniu
Kulturoznawstwo i komunikacja międzykulturowa
Prawo
Prawo w biznesie
Psychologia
Psychology in English
Skandynawistyka
Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi