Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

obserwuj szkołę

Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie istnieje od 2004 roku. Kształci studentów na studiach licencjackich i magisterskich na 2 kierunkach: Pedagogika, Praca Socjalna i 5 specjalnościach m. in. Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych, Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne. Studia prowadzone są trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.