Akademia Leona Koźmińskiego

obserwuj szkołę

Akademia Leona Koźmińskiego to niepubliczna uczelnia wyższa. W latach 1993-2008 funkcjonowała pod nazwą Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Kształci studentów w zakresie nauk ekonomicznych, humanistycznych i prawnych. Oferuje również studia w języku angielskim. Jest to jedna z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce, od 10 lat zajmuje pierwsze miejsca w rankingach m. in. „Wprost”, „Polityki”

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Ekonomia - międzynarodowe otoczenie biznesu
Ekonomia - rynki zagraniczne
Finanse i Rachunkowość
Prawo
Psychologia w Zarządzaniu
Zarządzanie
Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów
Zarządzanie systemowe
Zarządzanie w wirtualnym środowisku
Studia w języku angielskim
Bachelor in Finance and Accounting
Bachelor in Management
Bradford University Master in International Business and Management
Double Degree Bachelor in Management with European Business School
Double Degree Bachelor in Management with KEDGE Business School
Double Degree Bachelor Program in Management with Professional Placement
Double Degree Master in Management with Catolica-Lisbon
Double Degree Master in Management with Grenoble Management School
Double Degree Master in Management with Lancaster University Management School
Master in Finance and Accounting
Master in International Business and Management z University of Bradford
Master in Management
Master in Management in Virtual Environments