Akademia Leona Koźmińskiego

obserwuj szkołę

Akademia Leona Koźmińskiego to niepubliczna uczelnia wyższa. W latach 1993-2008 funkcjonowała pod nazwą Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Kształci studentów w zakresie nauk ekonomicznych, humanistycznych i prawnych. Oferuje również studia w języku angielskim. Jest to jedna z najlepszych niepublicznych uczelni w Polsce, od 10 lat zajmuje pierwsze miejsca w rankingach m. in. „Wprost”, „Polityki”