Wyższa Szkoła Zawodowa „OECONOMICUS" PTE

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Zawodowa „OECONOMICUS" PTE oferuje studia na kierunkach Pedagogika, Ekonomia.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Ekonomia
Pedagogika