Wyższa Szkoła Zarządzania

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Zarządzania oferuje studia licencjackie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kandydatom proponuje studia na kierunku Zarządzanie. Studenci na 3 roku mogą wybrać specjalizacje m. in. marketing w handlu i usługach, zarządzanie i gospodarka nieruchomościami.