Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna jest niepubliczną uczelnią. Kształci studentów na Kierunku Transport oraz Edukacja Techniczno - Ekonomiczna. Absolwenci otrzymują dyplom inżyniera.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Edukacja Techniczno- Informatyczna
Transport