Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej powstała w 1999 roku. Oferuje studia na kierunkach Zarządzanie i Stosunki Międzynarodwe. W ramach każdego kierunku studenci mogą wybrać specjalności np. Zarządzanie funduszami emerytalnymi, Zarządzanie na rynku ubezpieczeń, Zarządzanie w służbie zdrowia.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Stosunki Międzynarodowe
Zarządzanie