Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie jest niepaństwową uczelnią wyższą, która istnieje od 1997 roku. Oferuje studia na takich kierunkach jak Pedagogika, Socjologia, Zarządzanie Kryzysem Indywidualnym. Szkoła oferuje studia licencjackie i magisterskie uzupełniające.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Lingwistyka Stosowana
Pedagogika
Socjologia
Socjologia mody
Zarządzanie kryzysem indywidualnym