Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie

obserwuj szkołę

Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości jest niepubliczną wyższą szkołą zawodową i istnieje od 2005 roku. Kandydatom na studia uczelnia oferuje 4 kierunki: Turystyka i Rekreacja, Gospodarka Przestrzenna, Grafika, Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Dzięki dużej ilość specjalności na poszczególnych kierunkach szkoła kształci m. in. specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego, turystyki aktywnej, planowania przestrzennego.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Gospodarka Przestrzenna
Turystyka i Rekreacja