Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki jest uczelnią wyższą o profilu technicznym. Oferuje studia na kierunkach Gospodarka Przestrzenna, Geodezja i Kartografia. W ramach każdego z kierunków studenci mogą wybrać specjalność np. Kształtowanie krajobrazu, Wycena i zarządzanie nieruchomościami, Zagospodarowanie źródeł energii odnawialnej.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Ekonomia
Turystyka i Rekreacja
Zarządzanie