Nadbużańska Szkoła Wyższa

obserwuj szkołę

Nadbużańska Szkoła Wyższa w Siemiatyczach to niepaństwowa uczelnia zawodowa. W ramach kierunku Zarządzanie oferuje kilka specjalności m. in. psychologia zarządzania kryzysowego, zarządzanie firmą na rynkach wschodnich.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Zarządzanie