Wyższa Szkoła Zarządzania

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Zarządzania jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni licencjackich. Oferuje kształcenie na takich kierunkach jak np. Zarządzanie Firmą, Finanse i Rachunkowość Firmy, Handel Zagraniczny.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Zarządzanie