Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania 

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania istniej od 1996 roku. Oferuje studia na takich kierunkach jak np. Informatyka, Etyka, Kulturoznawstwo. Szkoła prowadzi studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Doradztwo Zawodowe i Poradnictwo
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Edukacja Techniczno- Informatyczna
Etyka
Informatyka
Kulturoznawstwo
Nauczanie Początkowe
Nauka o Rodzinie