Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych to niepubliczna uczelnia wyższa. Oferuje studia w ramach 3 kierunków: Położnictwo, Pielęgniarstwo, Zarządzanie. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów I stopnia.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Zarządzanie