Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna istnieje od 2000 roku. Oferuje studia I i II stopnia. Kandydaci mogą wybrać takie kierunki jak np. Administracja, Praca Socjalna, Gospodarka Przestrzenna.