Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy

obserwuj szkołę

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy jest niepaństwową uczelnią wyższa, która powstała w 2002 roku. Oferuje studia inżynierskie na takich kierunkach jak np. Inżynieria Środowiska, Budownictwo. W ramach, każdego kierunku uczelnia oferuje kilka specjalności.