Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

obserwuj szkołę

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku to niepaństwowa szkoła wyższa istniejąca od 1994 r. Kształci studentów na kierunkach m. in. Administracji, Bezpieczeństwa narodowego, Historii, Pedagogiki, Politologii, Turystyki i rekreacji. Uczelnia oferuje studia I i II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz studia podyplomowe. Akademia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie historii oraz nauk o polityce. W rankingach uczelni wyższych od kilku lat szkoła utrzymuje wysoką pozycję.