Akademia Finansów i Biznesu Vistula filia w Pułtusku

obserwuj szkołę

Akademia Finansów i Biznesu Vistula filia w Pułtusku (d. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku) to niepaństwowa szkoła wyższa istniejąca od 1994 r. Kształci studentów na kierunkach m. in. Administracji, Bezpieczeństwa Narodowego, Historii, Pedagogiki, Politologii. Uczelnia oferuje studia I i II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, studia jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe. W 2019 r. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora dołączyła do Grupy Uczelni Vistula.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Bezpieczeństwo Narodowe
Finanse i Rachunkowość
Historia
Pedagogika
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Politologia