Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego jest największą uczelnią filologiczną w Polsce.Oferuje studia I i II stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kandydaci mogą wybrać takie kierunki jak np. Sinologia, Romanistyka, Japonistyka.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Anglistyka
Anglistyka- Amerykanistyka
Europeistyka
Filologia od Podstaw
Germanistyka
Hispanistyka
Japonistyka
Lingwistyka Stosowana
Romanistyka
Sinologia