Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii powstała w 1993 roku. Prowadzi studia I i II stopnia. Oferuje studia na kierunku Turystyka i Rekreacja w ramach którego proponuje kilka specjalności np. hotelarstwo i gastronomia, obsługa ruchu turystycznego.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Turystyka i Rekreacja