Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu

obserwuj szkołę

Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu w Poznaniu to niepaństwowa uczelnia wyższa istniejąca od 2001 roku. W ramach 2 kierunków Zarządzanie Filologi oferuje kilka specjalności m. in. Zarządzanie w hotelarstwie, Psychologia w zarządzaniu. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata.