Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica

obserwuj szkołę

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku została założona w roku 1992 i jest jedną z najstarszych uczelni niepaństwowych w Polsce. Oferuje kandydatom takie kierunki studiów jak np. Informatyka, Pedagogika i Bezpieczeństwo Narodowe.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Bezpieczeństwo Narodowe
Informatyka
Pedagogika
Wychowanie Fizyczne
Zarządzanie