Wyższa Szkoła Biznesu

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Biznesu jest uczelnią niepaństwową istniejącą od 1995 roku. Oferuje studia I stopnia na kierunku Administracja i Zarządzanie. W ramach każdego kierunku studenci mogą wybrać specjalności takie jak np. zarządzanie logistyką, administracja publiczna.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Ekonomia
Zarządzanie