Wyższa Szkoła Administracji Publicznej

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej jest niepaństwową uczelnią wyższą istniejącą od 1994 roku. Oferuje studia licencjackie na kierunku Administracja w ramach, którego proponuje kilka specjalności. Studenci w zależności od wybranej specjalności mogą studiować w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja