Wszechnica Mazurska

obserwuj szkołę

Wszechnica Mazurska istnieje od 1992 roku. Kształci studentów na kierunkach Administracja, Pedagogika, Wychowanie Fizyczne.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Pedagogika
Wychowanie Fizyczne