Polsko - Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu "Collegium Glacense"

obserwuj szkołę

Polsko - Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu "Collegium Glacense" w Nowej Rudzie istnieje od roku 2004. Kształci studentów w ramach 3 Wydziałów: Zarządzania, Wychowania Fizycznego i Pielęgniarstwa. Absolwenci uczelni uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Obecnie zarządzanie z elementami logistyki jest jedynym kierunkiem studiów na jaki będzie prowadzony nabór w roku akademickim 2012/2013. Collegium Glacense nie oferuje kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wychowanie Fizyczne
Wydział Zarządzania
Zarządzanie z elementami logistyki