Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

obserwuj szkołę

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi powstała w 1993 roku. Oferuje studia I i II stopnia na 3 Wydziałach Artystycznym, Humanistycznym oraz Informatyki, Zarządzania i Transportu. Proponuje studia na takich kierunkach jak np. Administracja, Grafika, Filologia.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Filologia
Filologia Polska
Grafika
Kulturoznawstwo
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Politologia