Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji to niepubliczna uczelnia wyższa, która istnieje od 1998 roku. Kształci studentów na 2 Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Nauk Społecznych. Oferuje studia I stopnia.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Architektura i Urbanistyka
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Finanse i Rachunkowość
Gospodarka Przestrzenna
Informatyka
Socjologia
Stosunki Międzynarodowe
Transport
Zarządzanie