Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to Uczelnia, która już od 20 lat cieszy się znacznym prestiżem i ma mocną pozycję na akademickiej mapie Polski. Wysokie miejsca w rankingach, liczne nagrody i wyróżnienia, ale przede wszystkim stały rozwój sprawiają, że studenci WSEI są doskonale wykształconymi, dobrze zarabiającymi, zadowolonymi z życia najlepszymi wizytówkami Uczelni.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Administracja
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Ekonomia
Finanse i Rachunkowość
Logistyka
Zarządzanie
Wydział Nauk o Człowieku
Pedagogika
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Pielęgniarstwo
Psychologia
Wydział Transportu i Informatyki
Informatyka i cyberbezpieczeństwo
Mechanika i Budowa Maszyn
Mechatronika
Transport