Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

obserwuj szkołę

WSEI prowadzi studia w języku polskim na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Rachunkowość i Finanse, Psychologia, Pedagogika, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Informatyka, Pielęgniarstwo po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Ponadto, w ramach internacjonalizacji kształcenia, Uczelnia prowadzi kilka kierunków w języku angielskim.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Administracja
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Ekonomia
Finanse i Rachunkowość
Logistyka
Zarządzanie
Wydział Nauk o Człowieku
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Psychologia
Psychologia biznesu
Psychologia w sporcie
Wydział Transportu i Informatyki
Informatyka
Mechanika i Budowa Maszyn
Transport
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie