Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron"

obserwuj szkołę

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" jest niepubliczną szkołą wyższą. Priorytetem szkoły jest kształcenie w zakresie szeroko pojmowanego porządku i bezpieczeństwa zarówno w wymiarze społecznym, jak i szeroko rozumianym wymiarze indywidualnym, a jej główną ideą jest łączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi aspektami administrowania systemami bezpieczeństwa.

Studia I stopnia Jednolite studia Studia II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
Administracja
Bezpieczeństwo Wewnętrzne